Fiftyklubben

 

Login til

Behandling af personlige oplysninger

Vi har indføjet en redegørelse vedrørende behandling af personlige oplysninger. 
Denne redegørelse kan ses via 
Om Fiftyklubben men kan også ses her 

Sidste nyt

2. Fiftymatch d. 8 juni.

Som det har været nævnt tidligere, så har vi haft udfordringer mht. starttiderne til denne match, da formiddagen har været reserveret til en company day for HRH.
Det er den fortsat, og vores tidligste starttid ville måske blive så sent som kl. 13.00.
Dette ville igen betyde, at de sidste starttider ville ligge omkring kl.17.00, og de sidste spillere ville derfor først være inde igen ca. 20.30-21.00.
Vi har drøftet dette med CGC og sekretariatet, og har i stedet fået lov til at arrangere matchen som en gunstart kl. 14.00, hvor alle så vil være færdige ca. kl. 19.00.
Tilmeldingen til HRH arrangementet er ikke slut endnu, og hvis der ikke kommer så mange tilmeldinger, er det endda muligt, at vi kan få lov at starte før kl. 14.00.
I så fald vil I selvfølgelig blive orienteret så hurtigt som muligt. 
Vi har også drøftet ideen med restauranten, og Kirsten og Klaus har lovet os at lave en lækker grillmenu, som vil blive serveret ude i teltet.
Da vi alle denne aften vil være færdige samtidigt, håber vi at få en rigtig god tilslutning til fællesmiddagen.
  
  
Bemærk at man skal betale et engangsbeløb på kr. 100 for at deltage i årets Fiftymatcher, også selvom man ikke kan deltage i alle 5 matcher, og beløbet skal betales inden udløbet af tilmeldingsperioden for den første match man deltager i, altså i dette tilfælde før 20. maj.
Beløbet skal indbetales på bankkonto: 
  
      REG: 1420 KONTO: 3497  365  626
 
Alle detaljer om Fiftymatcherne kan læses på Fiftyklubbens hjemmeside, anvend nedenstående link:
 
  

Udetur til Nivå Golfklub

Tiden er nu kommet, hvor I kan melde jer til Fiftyklubbens første udematch i 2018 sæsonen.
Turen går i år til Nivå Golfklub d. 25. maj.
Alle detaljer kan findes her 
Tilmelding via Golfbox indtil søndag d. 13. maj
  

Åbningsmatchen 2018

Fiftyklubbens åbnngsmatch d. 20 april havde 88 deltagere.
Vi havde nok det bedste vejr på en åbningsmatch i mands minde, og banen er allerede nu i meget fin stand, så vi havde en rigtig dejlig runde. 
Matchen var en holdmatch(3 bedste af 4/hul) og der var også præmier for tættest på hul. 
Efter matchen havde restauranten dækket op med en lækker frokostbuffet.
Under frokosten blev der uddelt præmier til de 6 bedste hold og de, der var kommet tættest på hul.
Hvem, der fik præmier, vil fremgå af billederne fra dagen.

1. Fiftymatch d. 11. maj

Så skal vi til det igen! 1. fiftymatch skal spilles d. 11. maj, og der er nu åbnet for tilmelding via golfbox indtil d. 22. april.
Vi vil normalt have starttider fra kl. 10 eller 11, men denne gang er banen desværre blokeret indtil kl. 13.
De sidste starttider vil derfor nok være omkring kl. 17, og de sidste bolde vil derfor ikke kunne forventes at være færdige før ca. 21.30.
Der plejer jo at være mulighed for fællesspisning efter matchen, men det er altså ikke realistisk denne gang.
Vi kan håbe på, at vi måske kan starte lidt tidligere, men det vil vi ikke vide før forholdsvis kort før den 11/5.
Bemærk at man skal betale et engangsbeløb på kr. 100 for at deltage i årets Fiftymatcher, også selvom man ikke kan deltage i alle 5 matcher, og beløbet skal betales inden udløbet af tilmeldingsperioden for den første match man deltager i, altså i dette tilfælde før 22. april.
Beløbet skal indbetales på bankkonto: 
      REG: 1420 KONTO: 3497  365  626
 
Alle detaljer om Fiftymatcherne kan læses på Fiftyklubbens hjemmeside, anvend nedenstående link:

Ny hjemmeside

Vor nuværende hjemmeside på cgc.dk er ved at blive omlagt til dette ny system.
Omlægningen er nu fuldført for Fiftyklubbens del, og vi har derfor valgt at indstille vedligeholdelsen af Fiftyklubben på cgc.dk.

Bemærk at øvrige områder af den nye hjemmeside endnu ikke er fuldt omlagt, og at man derfor bør anvende hjemmesiden  cgc.dk 
til alle formål udenfor Fiftyklubben.

Ændringer i bestyrelsen

Ved generalforsamlingen d. 12.2-2018 fratrådte formand Vagn Kropp og suppleant Birgit Kristensen.
I stedet blev Nils Sabroe og Leif Pedersen indvalgt i bestyrelsen.

Bestyrelsen har herefter konstitueret sig ved bestyrelsesmødet d. 22-2-2018 som følger:

Formand: Niels Sabroe
Næstformand : Leif Pedersen
Kasserer: Nina Hansen
Sekretær: Jonna Aistrup
Matchleder: Henning Olsen
Suppleant: Palle Brysting
Suppleant: John Borregaard

Oversigten over bestyrelsen er blevet opdateret tilsvarende se
Om Fiftyklubben

Generalforsamling 2018

Der var pænt fremmøde til generalforsamlingen der blev afholdt
d. 12-2-2018 på Korsagergård

Dagsorden

Regnskab

Referat

Velkommen til sæson 2018 i Fiftyklubben

Hvem er vi?

Fiftyklubben CGC optager aktive medlemmer af CGCGC (Copenhagen Golf Center Golf Club) som er fyldt 50 år eller ægtepar/samlevende, hvor den ene part er fyldt 50 år.

Hvad laver vi?

Vi arrangerer igennem sæsonen forskellige aktiviteter, hvor hygge og socialt samvær er i højsædet.

 • Åbningsmatch
  Sæsonen indledes med en åbningsmatch i det tidlige forår.
  Ved denne match spilles der normalt et holdspil, f.eks. Mexican Scramble, og dagen sluttes med præmieuddeling og frokost i restauranten.
 • Fiftymatcherne
  Dette er en gennemgående turnering bestående af 5 runder henover sæsonen, hvor der spilles en runde om måneden, fortrinsvis på månedens anden fredag.
  Turneringen spilles i 4 rækker, 2 dame rækker og 2 herre rækker, og den enkelte spillers handicap før første runde afgør hvilken række spilleren placeres i for sæsonen.
  Når sæsonen er slut udpeges vinderne af de enkelte rækker ud fra summen af spillerens 3 bedste resultater.
  Efter hver runde er der mulighed for at deltage i en fælles middag i restauranten
 • Udeture
  Vi arrangerer 2 ture til fremmede baner i løbet af sæsonen.
  I foråret har vi en tur på en dag til en fremmed bane, hvor vi spiller en gunstart efterfulgt af frokost i banens restaurant.
  I eftersommeren arrangeres en tur på 3 dage, normalt på en bane lidt længere væk, og somme tider i udlandet(Sverige/Tyskland).
 • Afslutningsmatch og -fest.
  Ved sæsonens slutning afholder vi vores afslutningsmatch efterfulgt af den traditionsrige afslutningsfest.
  Matchen afvikles som en gunstart og er normalt en holdmatch, f.eks. Mexican Scramble.
  Afslutningsfesten afholdes om aftenen, hvor der serveres en middag hvorunder der uddeles præmier til vinderne i fiftymatcherne.
  Efter middagen er der selskabeligt samvær med musik og dans.  
 • Gule ærter match.
  Sæsonens uigenkaldeligt sidste arrangement er gule ærter matchen.
  Denne afvikles som en holdmatch, og afsluttes med en gang gule ærter i restauranten.

Hvordan bliver jeg medlem og hvad koster det?

Indmeldelse sker ved henvendelse til et medlem i bestyrelsen og/eller ved indbetaling af årskontingentet på kr. 200,- pr. person på

Reg nr 1420 – 3497 365 626

Husk at anføre tydelig navn, adresse, e-mail adresse, mobiltelefonnummer og CGC medlemsnr. på indbetalingen. 
Hvis mobiltelefonnummer ikke kan opgives kan man angive fastnettelefonnummer

Copyright © Copenhagen Golf CenterUdviklet af: Søgemedier A/S | Cookiepolitik