Fiftyklubben

Sidste nyt

Behandling af personlige oplysninger

Vi har indføjet en redegørelse vedrørende behandling af personlige oplysninger.
Denne redegørelse kan ses via
Om Fiftyklubben men kan også ses her 

Åbningsmatch 2018

Åbningsmatchen afholdes som en gunstart d. 20. april, hvor vi spiller en hyggelig holdmatch med efterfølgende frokost i restauranten.
Matchfee er 160,- kr pr deltager, og den skal indbetales på den sædvanlige konto:
     Reg. nr. 1420  konto nr. 3497 365 626 
     senest d. 31. marts 
Dette dækker præmier og frokost incl. en genstand(øl, vand eller vin) i restauranten.
Man tilmelder sig i Golfbox
Se invitationen her
 
Da matchen spilles på 18-hullers banen, kan spillere med 70+ medlemsskab kun deltage, såfremt de betaler 1/2 greenfee i shoppen på turneringsdagen

 

Ny hjemmeside

Vor nuværende hjemmeside på cgc.dk er ved at blive omlagt til dette ny system.
Omlægningen er nu fuldført for Fiftyklubbens del, og vi har derfor valgt at indstille vedligeholdelsen af Fiftyklubben på cgc.dk.

Bemærk at øvrige områder af den nye hjemmeside endnu ikke er fuldt omlagt, og at man derfor bør anvende hjemmesiden  cgc.dk 
til alle formål udenfor Fiftyklubben.

Ændringer i bestyrelsen

Ved generalforsamlingen d. 12.2-2018 fratrådte formand Vagn Kropp og suppleant Birgit Kristensen.
I stedet blev Nils Sabroe og Leif Pedersen indvalgt i bestyrelsen.

Bestyrelsen har herefter konstitueret sig ved bestyrelsesmødet d. 22-2-2018 som følger:

Formand: Niels Sabroe
Næstformand : Leif Pedersen
Kasserer: Nina Hansen
Sekretær: Jonna Aistrup
Matchleder: Henning Olsen
Suppleant: Palle Brysting
Suppleant: John Borregaard

Oversigten over bestyrelsen er blevet opdateret tilsvarende se
Om Fiftyklubben

 

 

 

Generalforsamling 2018

Der var pænt fremmøde til generalforsamlingen der blev afholdt
d. 12-2-2018 på Korsagergård

Dagsorden

Regnskab

Referat

Velkommen til sæson 2018 i Fiftyklubben

Hvem er vi?

Fiftyklubben CGC optager aktive medlemmer af CGCGC (Copenhagen Golf Center Golf Club) som er fyldt 50 år eller ægtepar/samlevende, hvor den ene part er fyldt 50 år.

Hvad laver vi?

Vi arrangerer igennem sæsonen forskellige aktiviteter, hvor hygge og socialt samvær er i højsædet.

 • Åbningsmatch
  Sæsonen indledes med en åbningsmatch i det tidlige forår.
  Ved denne match spilles der normalt et holdspil, f.eks. Mexican Scramble, og dagen sluttes med præmieuddeling og frokost i restauranten.
 • Fiftymatcherne
  Dette er en gennemgående turnering bestående af 5 runder henover sæsonen, hvor der spilles en runde om måneden, fortrinsvis på månedens anden fredag.
  Turneringen spilles i 4 rækker, 2 dame rækker og 2 herre rækker, og den enkelte spillers handicap før første runde afgør hvilken række spilleren placeres i for sæsonen.
  Når sæsonen er slut udpeges vinderne af de enkelte rækker ud fra summen af spillerens 3 bedste resultater.
  Efter hver runde er der mulighed for at deltage i en fælles middag i restauranten
 • Udeture
  Vi arrangerer 2 ture til fremmede baner i løbet af sæsonen.
  I foråret har vi en tur på en dag til en fremmed bane, hvor vi spiller en gunstart efterfulgt af frokost i banens restaurant.
  I eftersommeren arrangeres en tur på 3 dage, normalt på en bane lidt længere væk, og somme tider i udlandet(Sverige/Tyskland).
 • Afslutningsmatch og -fest.
  Ved sæsonens slutning afholder vi vores afslutningsmatch efterfulgt af den traditionsrige afslutningsfest.
  Matchen afvikles som en gunstart og er normalt en holdmatch, f.eks. Mexican Scramble.
  Afslutningsfesten afholdes om aftenen, hvor der serveres en middag hvorunder der uddeles præmier til vinderne i fiftymatcherne.
  Efter middagen er der selskabeligt samvær med musik og dans.  
 • Gule ærter match.
  Sæsonens uigenkaldeligt sidste arrangement er gule ærter matchen.
  Denne afvikles som en holdmatch, og afsluttes med en gang gule ærter i restauranten.

Hvordan bliver jeg medlem og hvad koster det?

Indmeldelse sker ved henvendelse til et medlem i bestyrelsen og/eller ved indbetaling af årskontingentet på kr. 200,- pr. person på

Reg nr 1420 – 3497 365 626

Husk at anføre tydelig navn, adresse, e-mail adresse, mobiltelefonnummer og CGC medlemsnr. på indbetalingen. 
Hvis mobiltelefonnummer ikke kan opgives kan man angive fastnettelefonnummer

Copyright © Copenhagen Golf CenterUdviklet af: Søgemedier A/S | Cookiepolitik